Helyi hírek

PROGRAM

Az 1990-es, első szabad választáskor a rendszerváltoztatás feladataként megfogalmazott célok tizenöt év alatt sem teljesültek; egy részük mára jóvátehetetlenül elsikkadt. Kiépültek ugyan a parlamenti demokrácia és a piacgazdaság törvényi keretei és intézményei, de ezek nem a társadalom többségének javára működnek, nem valósult meg az Alkotmányban meghatározott szociális piacgazdaság.

Egy átmenet mindig okoz megrázkódtatásokat és vesztes csoportokat, az a polarizálódás azonban, amely a magyar társadalmat tizenöt év után jellemzi, elfogadhatatlan. A lakosság felső 5-6 %-nyi rétegének, a "globalitás lokális elitjének" jövedelme közel harmincszorosa a reménytelenül leszakadt, 30 %-nyi "roncstársadalom" jövedelméhez képest. A népesség aggasztó fogyása jelzi a jövőbe vetett hit hiányát.

Oldalak