Tulajdonosi Bizottsági beszámoló, 2016.február 15-én tartott ülésről

Tulajdonosi Bizottsági beszámoló, 2016.február 15-én tartott ülésről.

A nem zárt ülésen tárgyalandó előterjesztéseket az alábbi oldalon is meg lehet tekinteni:

http://uj.kispest.hu/onkormanyzat/kepviselo-testulet/bizottsagok

A bizottság a munkát a napirendi pontok módosításával kezdte. A zárt ülésen tárgyaltakat a napirend végére tette. A 19-es napirendi pontot, (Tájékoztatás a piacokkal kapcsolatos szükséges felújításról) törölte, mert az előkészítés nem érkezett meg a bizottsági tagokhoz.

A Bizottság elfogadta a 2015-ös év Tulajdonosi Bizottsági tevékenységéről a beszámolót. Mint kiderült, hogy a határozatokból sok esetében a Bizottság teljes hatáskörben hozta meg döntését, közterület használati kérelmekben, és saját hatáskörben meghozott döntését követően a Polgármesternek, és egyéb esetekben, határozatban a Képviselő- testületnek tett javaslatot a Tulajdonosi Bizottság. Az utóbbiak között költségvetésre, rendelettervezetek megtárgyalására, rendeletek többszöri módosítására, alapító okiratok módosítására, együttműködési, és támogatási megállapodások megkötésére, vagy módosítására, ingatlanok értékesítésére, megvásárlására, telkek hasznosítására, helyiségek kedvezményes bérbeadására, térítésmentes használatba adására. Valamint, a piacok díjtételeinek módosítására, közterület használatára vonatkozó megállapodás megkötésére, panelprogramos felújítások önrészének biztosítására, gazdasági program elfogadásra, közbeszerzési eljárás megindítására, lakások eladási tilalom alóli felmentésére, Integrált Városfejlesztési Stratégia elfogadására, telkek bérleti díjának megállapítására vonatkozó határozatok is vannak.

Ez után a Budapest Főváros XIX. kerület Kispest önkormányzata képviselő-testületének önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetéséről, napirendi pont megtárgyalása került sorra. A bizottsági tagok a tervezetet megszavazták és a testületi ülés elé engedték. A költségvetési vita, majd a Testületi ülésen lesz várható.

A Budapest Főváros XIX. ker. Kispest önkormányzata képviselő- testületének önkormányzati rendelete a tulajdonában álló közterületek-használatáról szóló rendeletének módosításáról, folytatódott az ülés. Mivel a kormány reklám-oszlop hadjáratot folytat egyes reklám cégekkel, ezért a kerületünkben is várható volt, hogy csökkennek ezek a reklám felületek. Ezzel bevételkiesést okozva a kerületi költségvetésben. Itt is előtérbe kerül a kormány arroganciája, amely nem törődik senkivel, és semmivel, ha valamit el akar érni. A bizottság elfogadta azt a megállapítást, melyet az önkormányzat tett, hogy nagyobb bevételt fog eredményezni, ha a reklámhordozók kerületünkben nem kerülnek elbontásra, hanem azok továbbra is a kerület közterületein maradnak, de kedvezőbb bérleti díjjal számolva.

Ezek után a Bizottság bérbeadásra adott engedélyt, majd javaslatot tett a képviselő-testületnek a Fővárosi Törvényszékkel kötött bérleti szerződés módosításáról, és az ELMŰ Hálózati Kft.-vel kötendő együttműködési megállapodásról.

A Budapest XIX. kerületi Kispesti Szociális Szolgáltató Centrum és a Baptista Szeretetszolgálat Országos Szociális Segítő Központ között népkonyha működtetésére kötendő együttműködési megállapodás megtárgyalása következett.

A bizottság együttrnűködési megállapodásban foglaltakkal egyetért, és felhatalmazza a Kispesti Szociális Szolgáltató Centrum vezetőjét és a polgármestert annak aláírására.

Két pályáztatási engedélyeztetés után, került sor az Állásfoglalás kérése az 1195 Tulipán u. 16. társasház épületbiztosítási ügyében napirendi pont tárgyalására. A Tulajdonosi Bizottság egyhangú szavazással, javasolja Kispesti Önkormányzat Jegyző Asszonyának, hogy a társasházban, az 1 db önkormányzati tulajdonú nem lakás helyiség képviseletében, az ,,AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. társasággal történő AEGON Praktika Társasházi Biztosítás megkötésével kapcsolatban" - társasház érdekeire tekintettel - ,,Igen, kérem megkötni" szavazattal nyilatkozzon.

A nyílt ülés legvégén a Bizottság tájékozhatott, a Piac társasházakkal zajló tárgyalások alakulásáról. Mivel a tárgyalások, már megkezdődtek, az előző Bizottsági ülésen ezt már megismerhették a Bizottsági tagok, ezért a tájékoztatóban a folytatásról, esett szó. Mindkét félnek, alapos elemzések után, össze kell állítania a saját álláspontja szemszögéből az elszámolásokat, számításokat. Majd a következő megbeszélésen ezt egyeztetnie kell a feleknek.

A Tulajdonosi Bizottsági ülés folytatását 6 napirendi pontban zárt ülésen tárgyalta meg: a VAMÜSZ igazgatói megbízást, Wekerlei Sport telep bérbe adását, Kossuth tér 23-24. szám alatti ingatlan értékesítési pályázatának előkészítését, Lehel utcai ingatlanok érétkesítésének pályáztatását, valamint két közterület-használati kérelmet.

Vági János
bizottsági szakértő