Szociális és Lakásügyi Bizottsági ülésről készült beszámoló

A bizottsági ülésen az egyik fontos napirendi pont a 2016-os év költségvetésének elfogadása. Ennek részei a szabályozott bevételek, az Önkormányzat saját bevételei, Önkormányzat működésének kiadásai, Polgármesteri Hivatal működési bevételei, valamint kiadásai, fejlesztési bevételek, kiadások, illetve a költségvetési intézmények bevételei, kiadásai.

Kiegészül az az önkormányzati rendelet, amely a Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat tevékenységét szabályozza. A házi segítségnyújtás kibővül a szociális segítéssel, valamint a személyes gondozással. Az időskorúak gondozóháza pedig az időskorúak átmeneti ellátásával, és a demens betegek átmeneti ellátásával.

Ahogy az eddigi években most is a szociális ellátások igénylését a miniszteri rendeletben meghatározott nyomtatványon az intézményvezetőhöz nyújthatják be a kerületben élők. Amennyiben az élethelyzetben krízis áll fenn, úgy a szükséges dokumentumok leadási határideje 30 nap. A térítési díjak tekintetében pedig a fizetés utólagosan történik, kivéve az átmeneti gondozóház esetében, ahol ugyanis az ellátásért egy hónap díjat kell fizetni.


A rászorulóknak az intézményvezető saját hatáskörben eldöntheti, hogy mérsékli, avagy a térítési díjat teljes egészében elengedi.

Már több alkalommal volt szó a jogszabályi változásról, amelynek következményeként nem csak a kerületi, de minden családsegítő és gyermekjóléti szolgálat átalakulásával járt. A Kispesti Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat feladatát a Kispesti Szociális Szolgáltató Centrum látja el. Változás van még abban a tekintetben is, hogy a családgondozókat már családsegítőnek, valamint esetmenedzsernek hívjuk.


Sikerként könyvelhetjük el, hogy Lázár Tamás jobbikos képviselő tavalyi kezdeményezése, amely az egyedülálló nyugdíjas ebtartók veszettség elleni védőoltásának támogatása az idei évtől már igénybe vehető olyan formában, hogy számla ellenében maximum 7.500,- forint összegben az Önkormányzat utólag megtérít.


Mindenképp pozitívum, hogy települési támogatást csak abban az esetben ad az Önkormányzat, aki megfelelően együttműködik az állami foglalkoztatási szervvel.


Az idei évtől kiegészül a lakhatási kiadás kapcsán keletkezett hátralék rendezéséhez történő hozzájárulás a távhő-szolgáltatási díjtartozással.


A bizottság megtárgyalta a Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatát. Valamint tájékoztatást kapott a bizottság a 2015. év működéséről. Intézményvezetői hatáskörben 19 ellátott kapott méltányossági támogatást. A szociális étkezést 375 ellátott vette igénybe, amelyből 14 fő kapott térítési díjkedvezményt. A házi segítségnyújtást 158 fő ellátott igényelte, és ebből 4 fő részesült díjkedvezményben. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást 139-en igényelték, akik közül 1 fő kapott méltányosságot.


A Kispesti Szociális Szolgáltató Centrum és a Baptista Szeretetszolgálat által fenntartott Baptista Szeretetszolgálat Országos Szociális és Segítő Központ együtt kívánnak működni annak érdekében, hogy a népkonyhai ellátás elérhető legyen a Forrásház keretében. A két szervezet között együttműködési megállapodás nem születik. Az Önkormányzat a szociális étkeztetési feladatokat saját intézményben egyéb módón kívánja megoldani. A tervek szerint a 60 adag ételt az OSzSK által működtetett intézményben állítják elő, amelyet a Forrásházban osztanak ki minden munkanap 11:30 és 12:30 között az arra rászorulóknak.

 

Vass András 
bizottsági szakértő