Közterületi Etikai Kódex elfogadása, költségvetés emelése, egészségügyi, önkormányzati bérek, juttatások rendezése.

Módosította a képviselő-testület a kerület költségvetését. Ennek oka többek között az volt, hogy a Kispesti Egészségügyi Intézetben dolgozók béren kívüli juttatását, étkezési térítését szeptember hónaptól 5 ezer forintról 8 ezer forintra emeljeEzen kívül a fejlesztési tartalék terhére csoportosítottak át 30 millió forintot az oktatási intézmények (óvodaudvarok, sportpálya futókör kialakítása) felújítására, korszerűsítésére.

A napirendi pontnál Lázár Tamás jobbikos képviselő kérdés intézett Dr. Béja Julianna jegyző asszonyhoz. A képviselő tudomása szerint múlt héten egy pályázatot érvénytelenített az önkormányzat azzal az indokkal, hogy nem áll rendelkezésre a legjobb pályázó ajánlatára az anyagi fedezett. A jegyző asszony helyett a VAMÜSZ igazgatója válaszolt, melyet a képviselő nem tudott elfogadni. Jelezte, tovább fogja követni a közbeszerzési eljárást.

 

Elfogadták a képviselők a közösségi együttélésről szóló önkormányzati rendeletet.  A rendelet szerint minden, 14. életévét betöltött természetes személyt, jogi személyt és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet, aki, vagy amely Kispest közigazgatási területén az e rendeletben meghatározott, közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartások valamelyikét elköveti, közigazgatási bírsággal sújthatja az önkormányzat.

A napirend kapcsán a vitában nagyobb határozottságot, rendszeres ellenőrzést, és szükség esetén bírság kiszabását, szabálysértési eljárások kezdeményezését sürgettek a képviselők. Ennek érdekében a Kispesti Rendészeti Központ állományának bővítésére lesz szükség. Jelenleg is problémát okoz, hogy nincs jelentkező a meghirdetett rendészi munkakörre, vetette fel Lázár Tamás.  Ehhez a napirendhez kapcsolódva elfogadták a képviselők, a Várospolitikai Városüzemeltetési és Rendészeti Bizottság szakértője által készített Közterületi Etikai Kódexet, amelynek végleges összeállítását társadalmi vita előzött meg.

 

Szándéknyilatkozatot fogadott el arról a képviselő-testület, hogy a kerületi Katona József utcában található Kispesti sporttelepen első osztályú kézilabda mérkőzések megrendezésére alkalmas sportcsarnok épüljön tao-pénzek bevonásával. Ezzel párhuzamosan támogatta a testület, hogy a Kispesti Női Kézilabda Klub a ,,látvány-csapatsport támogatás” elnevezésű társasági adókedvezmény igénybevételével a támogatások gyűjtését megkezdje, továbbá felhatalmazza a polgármestert a további egyeztetések lefolytatására, valamint a szükséges nyilatkozatok megtételére. Lázár Tamás bizakodásának adott hangot, hogy most már reméli, hogy az évek óta tartó „épül sportcsarnok, még sem épül sportcsarnok” kérdés lezárul, és végre Kispestnek is lesz méltó sportlétesítménye.

 

Tárgyaltak a képviselők arról, hogy az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából, a tervezett kispesti ünnepségekhez és megemlékezésekhez kapcsolódóan, két emléktábla készüljön el. Az egyik emléktábla a Kispesti Nemzetőrségnek állítana emléket. Az emléktáblát a Városháza Kossuth utcai oldalán helyeznék el. A másik emléktáblát a 10 évvel ezelőtt felállított Határ úti kopjafa tövében helyeznénk el, amely a kispesti '56-osok helytállására, az itt folyó harcokra és az emlékhelyet megálmodó, idén elhunyt Porubszky Istvánra (ismertebb nevén Potyka bácsi) emlékezne.

 

Képviselői kérdéseknél Lázár Tamás Gajda Péter polgármestert kérdezte, hogy az önkormányzat mikor fogja legalább a budapesti átlaghoz felzárkóztatni a polgármesteri hivatal köztisztviselői bérét. A képviselő annak kapcsán vetette fel a kérdést, hogy a múlt héten a sztrájk sajtótájékoztatóján Boros Péterné MKKSZ elnöke kijelentette, a 75-90 ezer forintos nettó keresetek a dolgozói szegénység kategóriájába tartoznak, és a becsülettel végzett munkából nem lehet megélni. Azt is elmondta, hogy azért esett Kispestre a választás, mert a köztisztviselők keretese itt a legalacsonyabb a fővárosban. Polgármester válasza az volt, hogy napirenden van a probléma megoldása.

 

Lázár Tamás
önkormányzati képviselő