Közbiztonság, bérunió program!

A képviselő-testület áprilisban több, mint negyven napirendi pontot tárgyalt. Köztük Lázár Tamás képviselőnk javaslatait is.

A Jobbik kezdeményezte a Büntető Törvénykönyv szigorítását, amely a korrupcióval kapcsolatos büntetési tételek emelését szorgalmazta, ugyanis ezek a súlyosságukhoz képest rendkívül alacsonyak – a hűtlen kezelés nem egyenértékű egy nyilvánosság előtt elkövetett rágalmazással –, viszont mivel az Országgyűlés nem fogadta el a módosító javaslatot, így az a lehetőség, amelyet Önkormányzat felterjesztési jogával tudott volna érvényesíteni okafogyottá vált.

 

Képviselőnk további javaslatait elfogadta a testület. Azt a rendelet módosítást, amely arra vonatkozott, hogy az év végi közbiztonsági elismerések átadásánál, a rendészek is a díjazottak között legyenek vita nélkül megszavazta a testület.

 

A másiknál rendelet módosításnál már nagyobb vita alakult ki a Fidesz képviselői részéről. Ez ugyanis a Jobbik által elindított, már nyolc ország támogatásával létrejövő bérúnió programja, azaz egyenlő munkáért egyenlő bér elve. Mindenki számára nyilvánvaló tény, hogy a kelet-közép európai régióban az átlagkereset továbbra is töredéke annak, amit Nyugat-Európában keresnek. Jól látható, hogy mára a jelentős különbségek miatt tömegessé vált a munkaerő Nyugat-Európába történő elvándorlása. Ennek egy nagyon súlyos következménye a családok szakadásán túl, hogy itthon, Magyarországon már nem marad megfelelő létszámú szakember. A szakemberek hiánya előbb-utóbb a kelet-közép európai országok gazdasági összeomlásához fog vezetni. A folyamat megállítható abban az esetben, ha elkezdenek a régiók bérei egymáshoz közelíteni, és nem csak a fogyasztói árak lesznek azonosak. Ez csak és kizárólag egy nemzetközi összefogással érhető el, amely nem egy azonnali éles váltást eredményez, hanem egy induló, termékeny folyamatot.

Ezt a javaslatot a Fidesz képviselői nem támogatták, szerintük nincs realitása, megvalósíthatatlan. Végül 8 igen és 5 tartózkodás mellett elfogadta a testület.

 

A Kispesti Rendőrkapitányság, a XIX. kerületi Tűzoltóság, valamint a Kispest Közbiztonságáért Alapítvány 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolóit elfogadták a képviselők. Plánk Róbert ezredes elmondta, hogy a Rendőrkapitányság kiemelkedő eredményt ért el tavaly a közbiztonság erősítése terén. Kevesebb bűncselekményt követtek el, javultak a felderítési, nyomozás-eredményességi mutatók, és a belesetek száma is csökkent Kispesten. Kérdésekre válaszolva Plánk Róbert azt is elmondta, hogy április elsejétől közösen végzik a térfigyelő kamerák működtetését a közterület-felügyelettel és a Kispesti Rendészeti Központtal. A kamerák fejlesztése folyamatban van, sokat segítenek a bűnmegelőzésben, illetve az elkövetők tettenérésekor. A kamerák általában, 1-2 kivételével, működőképesek. A rendőrkapitány külön megköszönte a testületnek, a hivatalnak és a társszerveknek a támogató segítséget.

 

Tulajdonosi hozzájárulást adott az önkormányzat a Kispesti Női Kézilabda Klubnak, hogy kézilabdacsarnokot, és hozzá a kapcsolódó parkolókat építhessen TAO-pénzből a Katona József utca 3. alatti sporttelepen, mindemellett vállalja, hogy a pályázattal megvalósított építési engedélyköteles sportcsarnok külön megállapodás alapján önkormányzati tulajdonba kerüljön.

 

Arról is döntöttek a képviselők, hogy a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló rendeletben nem módosítják a bölcsődei gondozás intézményi térítési díját. Kispest olyan kerület, ahol az itt élőknek nem kell gondozási díjat fizetniük gyermekük bölcsődei ellátásáért. Ez mintegy 100 millió forintnyi önkormányzati támogatást jelet, és ezt a vállalását szeretné megtartani az Önkormányzat.

 

Elfogadták a képviselők a fővárosi és a kispest önkormányzat között kötendő megállapodás-módosítás jóváhagyásának előkészítését a ,,Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése" (BKISZ) fővárosi beruházási projekt, I-II. szakaszának, kerületet érintő hiányzó szennyvízcsatorna építés megvalósítására.

 

 

Lázár Tamás

önkormányzati képviselő