KOSIE bizottsági beszámoló

Kispest Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási, Sport, Ifjúságpolitikai és Egészségügyi Bizottsága márciusi ülésén a kispestiek életét nagyban befolyásoló beszámolókat és előterjesztéseket tárgyalt.
 
Kisebb vizsgálódás után elfogadta az Egészségügyi Intézet díjszabásának módosítását, és az alapellátási szolgáltatások 2015-ös beszámolóját. Reményét fejezte ki, hogy az elfogadott módosítások lehetővé teszik a kerületi lakosok a jelenleginél jobb kiszolgálását is.

A Kispesti Uszoda benyújtotta a 2015-ös elszámolását, valamint az SZMSZ módosításához a javaslatát. A testület a beszámolónál, és a 2016-os költségvetés tervezésénél a rendszeres módisításokat nehezményezte. Tóth András intézményvezető azonban jó érvekkel meggyőzte a bizottságot. Érvei között szerepelt, hogy az uszoda egyik fő bevételi forrása, a jegyeladásokból származik, és ennek év eleji pontos felbecsülése nem lehetséges. A Bizottság támogatta az SZMSZ-ben rögzített álláshelyek átsruktúrálását, ami a vendégek jobb kiszolgálása érdekében oldja meg a felmerült igényeket. Pozitív, hogy ez az átszervezés nincs hatással a közteher növekedésére. A kispesti uszoda terveiről, jövőképéről ITT olvashat. 

A 2015-ös  támogatások elszámolását benyújtotta a Kispesti Atlétikai Club és az Obsitos Fúvószenei Egyesület. Mindkét szervezet beszámolóit a bizottság elfogadta.

Fontos feladat volt még, a kispesti nevelési intézmények, óvoda pedagógusok, dajkák és tanárok továbbképzésnek segítéséhez a tanulmányi szerződések megkötése is, ahol hagyományosan a Kispesti Önkormányzat nagy segítséget biztosít a költségek fedezésére, azonban a megváltozott jogi környezett miatt ez nem minden esetben volt megoldható, de a szándék megmaradt, hogy minden indokolt igény esetén segítséget tudjunk nyújtani.

Március a civil pályázatok kiírásának is ideje. Így idén a tavalyihoz képest megemelt támogatási összeggel ismét kiírásra kerültek az egészségmegőrző és betegség-megelőző tevékenység, a nyári táboroztatás, a civil szervezetek, a Sporttámogatás, a kispesti sportszervezetek, - szabadidősport tevékenységek és a kispesti amatőr élsportolók témakörében a támogatások. A pályázati részletekről bővebben a https://uj.kispest.hu/palyazatok oldalon tájékozódhat.
 
Mivel lehetőség nyílik a kimagasló munka jutalmazására, így ebben a hónapban a "Bölcsődés gyermekekért végzett kimagasló munkáért" oklevél idei jutalmazottját is megválasztottuk a benyújtott javaslatok alapján.
 
Dobó József
bizottsági szakértő