Kerületünkben jövőre kerül bevezetésre az ÁSZER. A szervezet szakmai munkáját Lázár Tamás képviselőnk is segíti.


Az év ezen szakában kicsit a dolgok lelassulnak, a munka mégsem állt meg a bizottságban.

 

Jogszabály írja elő, hogy minden év május 31. napjáig beszámolási kötelezettségük van a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményeknek. A kerületben működő intézmények ennek maradéktalanul eleget tettek.

 

Összességében elmondható, hogy az intézmények a jogszabályi keretek közt működtek. A mindennapi feszített munkájukat közvetlenül, vagy közvetve tapasztalhatjuk. Több fórumon olvashattunk, hallhattunk azokról a problémákról, amelyek ezt az ágazatot érintik. Mindezek ellenére működésük rendben zajlik, amiért köszönet nekik.

 

A városvezetésnek a jövőre vonatkozó terve, hogy létrehozzon egy áldozatsegítő szakmai együttműködési rendszert (ÁSZER).

Ezt a szervezetet a BRFK XIX. kerületi Rendőrkapitányság, a kerületben működő állami, önkormányzati, civil szervezetek, az egyházak képviselői, tagjai működtetnék. A szervezet tagja Lázár Tamás jobbikos képviselőnk is, aki már eddig is több olyan kezdeményezésben vett részt, amely a kerületben élők biztonságát, jólétét szolgálta. A szervezet működésének célja egyrészt prevenciós jelleggel a bűnmegelőzés, az áldozattá válás, az ismételt áldozattá válás megelőzése, másrészt pedig egy protokoll kialakítása, szakmai együttműködés a hatékonyság jegyében. Mindez kooperációs hálózat kialakításával.

 

A kerületben az itt élők életminőségének javításán dolgozik az önkormányzat.

 

Az egyik ilyen a lakáskoncepció, amely az önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatban kíván az előző évekhez képest egy hosszabb távú lakásprogramot kialakítani, egy olyan bérlakás program keretében, amely egyensúlyban van a közösség érdekével. Mindezt a mennyiségi, és a minőségi lakásfejlesztés korszerű környezetvédelmi elvek alapján.

 

A másik nagyobb program egy pályázat benyújtása, amely, „A leromlott településrészeken élő alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi, és fizikai rehabilitációja”A pályázattal támogatható esetlegesen az önkormányzati tulajdonban lévő bérlakások felújítása, komfort fokozatuk növelése. A lakosság közösségi és rekreációs tevékenységének elősegítése. Olyan programok működése, amelyekkel a szociális munkát hatékonyabbá tudja tenni, valamint prevenciós, és felzárkóztató jelleggel bír.

 

 

Vass András
bizottsági szakértő