Képviselői beszámoló

Az év utolsó testületi ülésén 52 napirendi pontot tárgyalt a képviselő- testület.
 

Már a napirendi pontok elfogadásánál egy kisebb vita alakult ki, hogy a 29 -es napirendi pontot ami a Wekerlei Sporttelep pályázati kiírásáról szólt, nyílt vagy zárt ülésen tárgyalja. Az MSZP-DK-Együtt-PM frakció a nyilvánosság kizárásával szerette volna, de az ellenzék tiltakozására végül nyílt ülésen lett megtárgyalva. A hosszas vita után a balliberális frakció elfogadta a pályázat kiírását, amit 10 évre adnak bérbe egy cégnek aki majd üzemelteti a Wekerlei Sporttelepet.

A zárt ülést követően a képviselő-testület gratulált két régi-új igazgatónak, Brinza Istvánnénak, a Kispesti Egyesített Bölcsődék és Vighné Vincze Erzsébetnek, a Kispesti Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ vezetőjének, akiknek vezetői pályázatáról (további öt évig irányíthatják az intézményeket) a zárt ülésen döntöttek a képviselők.

Vezetői pályázatok meghirdetéséről is döntöttek a képviselők: kiírják a Kispesti Vagyonkezelő és Műszaki Szervezet igazgatói és a Kispesti Gyöngykagyló Óvoda intézményvezetői állását.

Elfogadták a képviselők az önkormányzat és a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság közötti, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás alapszolgáltatás 2016. évi feladatellátásáról szóló megállapodás-tervezetet.

Támogatási szerződést köt az önkormányzat a Misszió Alapítvánnyal: 150 ezer forintot biztosít a mélyszegénységben élő emberek karácsonyi ünnepek alatti térítésmentes, étkeztetéséhez.

Az Alfa Sport Club Kispest kedvezményesen 5000 forintért bérli az uszodában a sávokat. Ez havi szinten közel 1 milliós bevételt jelent. Lázár Tamás jobbikos képviselőnk felszólalásában kiemelte, hogy ö egyfajta támogatásnak fogja fel a kedvezményes bérleti díjat annak fejében, hogy az egyesület felvette a Kispest nevet, amivel ezek után a kerület hírnevét dicsőítik.

Önkormányzati lakások eladási tilalom alóli felmentéséról döntöttek a képviselők. A 17 lakás eddig eladási tilalom alatt volt amitképviselőnkszeretett volna, ha úgy is marad, de kisebbségben maradt. Az önkormányzat rendelete értelmében most ezeket a lakásokat 60 vagy 70%-os áron vehetik meg a bérlők. 

Módosította a testület az önkormányzat tulajdonában lévő piacok (Kossuth tér és Gutenberg krt.) és vásárok Üzemeltetési Szabályzatát. Az új szabályozás szerint az önkormányzati tulajdonú árusítóhelyek részben, vagy teljes egészében, határozott időre albérletbe adhatók a bérbeadó írásbeli hozzájárulásával, amennyiben a bérlő vállalja, hogy az albérletbe adott üzlet után 30 százalékkal magasabb bérleti díjat fizet. A rendeletalkotók szerint az albérletbe adás elősegítheti az árusítóhelyek (62) folyamatos üzemelését, ugyanakkor többletbevételt eredményez.

Lázár Tamás
önkormányzati képviselő