Jobbikos önkormányzati beszámoló

A Közművelődési, Oktatási, Sport, Ifjúságpolitikai és Egészségügyi Bizottság januári ülésén a 2015. év áttekintése, és a 2016. év feladatainak megfogalmazása volt a fő feladat. Mind 2015 évi bizottsági beszámoló, mind a nyári táboroztatásról és sportversenyekről szóló beszámoló elfogadásra került, valamint elfogadták a 2016-os munkatervet is. 

Mint Jobbikos szakértő ezzel kapcsolatban fontosnak érzem kiemelni, hogy a bizottság munkájában, a múltban is, és a jövőben is, a konszenzus keresés megjelent, és érződik hogy a bizottsági munka tényleg a kispestiek érdekeit tartja szem előtt.

Így a törvényi előírásoknak megfelelés (intézményi vezető kinevezésének támogatása, elszámolási halasztás elfogadása mellet), olyan döntések is születtek ismét, amelyek a kispesti lakosok életkörülményeit napi szinten is befolyásolhatják.
 
Egy hagyományos óvodai ellátásba nem beilleszthető gyermeknél, a speciális nevelési igényekhez szükséges ellátáshoz többletforrást biztosítottak, hogy  a gyermek nevelése egy magánintézetben lehetővé váljon, és ezzel társainak fejlődését ne akadályozza.
 
A Nemzetiségi Önkormányzatokkal kötött megállapodások felülvizsgálata során, az új igényekkel kapcsolatban, mely újabb ingyenes helyiségbérlet biztosításáról szólt, Lázár Tamás a Kispesti Önkormányzat Jobbikos képviselője, és a bizottság tagja elmondta, hogy bár az igény elé nem gördít akadályt, mégis fontosnak tartja, hogy a képviselő és bizottsági tagtársai is megértsék, hogy a pozitív diszkrimináció az elmúlt húsz év tanúsága szerint nem hatásos eszköz, így ilyen esetekben is inkább a jogkövető segítséget kéne előtérbe helyezni.
 
A bizottság a 8 napirendben mindegyikében pozitív döntést hozott.
 
Dobó József
bizottsági szakértő