Jobbikos önkormányzati beszámoló

Tulajdonosi Bizottsági beszámoló, 2016. január 18-án tartott ülésről.

A nem zárt ülésen tárgyalandó előterjesztéseket az alábbi oldalon is meg lehet tekinteni: uj.kispest.hu >klikk ide<

A Bizottság 4 pontos meghirdetett napirendet 2 ponttal kiegészítette.

Első napirendi pont:
„Javaslat a Tulajdonosi Bizottság 2016. évi munkatervére.”

A bizotság ebben a napirendi pontban, megismerhette a 2016-os évre tervezett munkarendet.
A Tulajdonosi Bizottság feladatkörei:
* Figyelemmel kíséri a vagyongazdálkodás terén működő intézmények és gazdasági társaságok tevékenységét.
* Figyelemmel kíséri az Önkormányzat vállalkozási, vagyongazdálkodási, helyiség, és telekgazdálkodási, valamint bérbeadási tevékenységét, ezekkel kapcsolatos javaslatokat tehet.
* Figyelemmel kíséri a gazdasági program és gazdasági, vállalkozásfejlesztési vagyonkezelési koncepciók, a vagyongazdálkodási terv alkalmazását, javaslatot tehet ezek megalkotására, módosítására.
* Továbbá a bizottság a feladatkörével kapcsolatos ügyeket véleményezi, javaslatot tesz, és a SZMSZ-ben foglalt átruházott határkörökben döntéseket hoz.

Második napirendi pont:
„Az 1193 Bp. XIX., Boné András u. 27. (Móricz Zsigmond u 71.) sz. alatti, 100 %-ban önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésre kijelölése.”

A bizottság javaslatot tett a képviselőtestületnek az ingatlant társasházzá nyilvánítására. Így az Önkormányzatnak a bérlakás(ok) értékesítési szándékára lehetősége nyílik. De először az egész ingatlan (a három bérlakás) értékesíthetésre kijelöléséről kell a Képviselő-testületnek döntenie, ezt követően az ingatlant társasházzá kell alakítani, majd a bérlakás értékbecslése alapján az Önkormányzat, elkészíti az eladási árajánlatot.

Harmadik napirendi pont:
„A Kossuth téri piac és a wekerletelepi kispiac átfogó fejlesztési koncepciójának elkészítéséről.”

Az előterjesztés a kispesti piacok rossz műszaki állapotára mutat rá. A bizottság hosszasan tárgyalta a lehetőségeket. Abban egyöntetű véleményegyezés volt, hogy a piacok műszaki felújítása elkerülhetetlen, szükséges, fontos és lényeges. Mivel az Önkormányzat már elindította a Kossuth téri piac víz-, és csatorna fejújítását, és a tulajdoni viszonyok tisztázását, ezért ezt a napirendi pontot a következő ülésre vissza fogják hozni. Addigra a Bizottság elé tárják azokat az információkat, melyek a döntést segítik. Meg állapodás született arról, hogy a felállítandó munkacsoport összeállítása is a következő ülésen lesz meg. A munkacsoport munkájába én is jelentkeztem.

Negyedik napirendi pont:
„A Dömicsi Sport Kft. kérelme az Üllői út 250. szám alatti Hrsz. 163865/9 (106 m2) 291 -es számú üzlethelyiségre kötött bérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésére.”

A Dömicsi Sport Kft. a VAMÜSZ-höz intézett levelében kérte, hogy 2016.01.10.-i hatállyal a határozott idejű bérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetését. A helyiséget a bérleti szerződés felbontása után vissza kívánja adni. A bérleti szerződés megszüntetéséhez a Tulajdonosi Bizottság döntése szükséges. A Bizottság egyhangú döntéssel határozatott fogadott el, a megszüntetésről. A szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése esetén az üzlethelyiség ismételt bérbeadásár az Önkormányzat pályázatot fog kiírni.

Az ötödik, (első besorolt) napirendi pont:
„A Bp. XIX. Bocskai pavilonsor 11. szám alatti pavilon közterület-használati kérelme:”

A Tulajdonosi Bizottság úgy döntött, hogy engedélyezi, a Budapest, XIX. Bocskai u. pavilonsor "11 . szám alatti pavilon új tulajdonosának, a közterületet 2016. január 01-től 2016. június 30-ig tovább használhassa.

A hatodik, (második besorolt) napirendi pont:
„A Közös Esély Egyesület kérelme a Táncsics Mihály utca 40. szám alatti Hrsz. 163846/A/1 (101m2) üzlethelyiségre kötött kedvezményes bérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésére.”

A Tulajdonosi Bizottság jegyhangú javaslatot fogalmazott meg a Képviselő-testületnek: döntsön arról, hogy a Közös Esély- Egyesület a Bp. XIX. Táncsics u. 40. szám alatti 101m2 alapterületű nem lakás céljára szolgáló iroda és raktárhelyiségre kötött bérleti szerződést közös megegyezéssel 2016. január 31.-i hatállyal szüntesse meg, és kéri a képviselő-testületet kérje fel a Polgármestert, az erre vonatkozó megállapodás aláírására.

Vági János
bizottsági szakértő