Jobbikos önkormányzati beszámoló

Kispest önkormányzatának Tulajdonosi Bizottsági űlésén a jelenlévők 18 pontos napirendet tárgyaltak. Az első napirendi pontot zárt ülésen tárgyalták, az ötödik pontot pedig levették a listáról.

Tervezetet tárgyalt a bizottság Az önkormányzati beruházások lebonyolításáról és beszerzések rendjéről. A rendelet módosítása 2015-nek megfelelő, módosításait tartalmazza, illetve egészíti ki a meglévő rendeletet.

A következőnek a Kispesti Önkormányzatának tulajdonában lévő piacok ás vásárok Üzemeltetési Szabályzatának módosítását tárgyalta a bizottság. A fő szempont volt, hogy az eddigi rendelet tiltotta, hogy az Önkormányzati tulajdonban lévő bérlemények tovább albérletbe adhatóak legyenek. A módosítást ezt lehetővé fogja tenni, így remélve többlet bevételt, a bérleti díjakból. Illetve elrendeli a  megkötött bérleti szerződés közjegyzői okiratba foglalását.

A Bizottság ez után elfogadta a VAMÜSZ, Kispesti önkormányzat Vagyonkezelő Műszaki Szervezete igazgatói pályázat kiírását, valamint létrehozott egy szakmai szakértői bizottságot, amelynek a feladata lesz a benyújtott pályázatok elbírálása.

A következő napirendi pontok helyiségek kedvezményes bérbeadását tartalmazták. Majd döntött a Bizottság egy új hőközpont létrehozásáról a Batthyány utcában.

Kilencedik napirendben megismerhette a Bizottság az Oktatási és nevelési intézmények műszaki állapotát. Egyhangú döntéssel javasolta a Képviselő Testületnek elfogadásra.

Ezt követően Ingatlan hasznosítási javaslatokat tárgyalta a Tulajdonosi Bizottság. Javaslatok azokat az ingatlanokat érintette, melyek nehezen bérbe adhatók, illetve évek óta üresen állnak.

Ezek után napirendre kerültek, használatba adás, közterületi engedélyezések, bérbeadás versenytárgyalásos pályáztatási eljárás útján, részletfizetési engedélyezés, bérleti szerződések megismerése.

 

A napirendeket záró pont volt a Tájékoztatás a jelentős bérleti díj hátralék keletkezés körülményeivel kapcsolatban. A tájékoztatás megtárgyalása után egyhangú döntéssel elfogadta a Bizottság a tájékoztatót, azzal a kikötéssel, hogy a Vagyonkezelői Iroda sűrítse be az ellenőrzéseket, a tartozások felhalmozódásának elkerülése végett.

Vági János
bizottsági szakértő