Jobbikos önkormányzati beszámoló

Kispest önkormányzatának Várospolitikai, Városüzemeltetési és Rendészeti Bizottsági üléséről készült beszámoló

Az ülésen nyolc napirendi pont került részben megvitatásra, részben pedig tudomásul vételre. A napirendi pontok jelenős része rendelet módosítás és elfogadás volt.

Kiemelésre érdemes egyrészt a Ferihegyi gyorsforgalmi út fejlesztésével kapcsolatos tájékoztató. A jelenlévő projektvezető elmondta, hogy a fejlesztés, illetőleg a felújítás 3 ütemben fog megvalósulni. Első ütemben 2016-ban – már ami a kispesti lakosokat közvetlenül is érinti – megkezdődik a kerület határát is képező vasút fölött átívelő közúti felüljáró felújítása. Sajnos nincs a fővárosnak pénze a további fejlesztésekre. A felújítás magával hordozza a Sibrik Miklós úti felüljárónak és környékének forgalomnövekedését, mely terhet jelent elsődlegesen a környékben lakó Kispestiekre.

A Jobbik ehhez kapcsolódó véleménye, hogy mindenképpen a kétszer két sáv azonnali kialakítására kellett volna törekedni, nem egy kvázi tűzoltó munka elvégzésére. Így jelen esetben két tervezés, két pályázat kiírás, dupla logisztikai költségek, kétszeri forgalomkorlátozás, illetőleg lezárás, történik. A megoldandó feladatok nagy részben duplikálódnak. Az egyszeri összevont felújítás és bővítés elvégzésével súlyos milliókat lehetett volna megspórolni.

Mindenképpen szót érdemel egy másik közlekedési fejlesztés, nevezetesen az Ady Endre út végén a Bozsik stadionnál kiépítendő közúti aluljáró kialakítása, mely a 42-es villamos meghosszabbítása miatt vált szükségessé. Ennek tárgyában már megtörtént a villamos vonal meghosszabbítására történő Szabályozási terv elfogadása, de meglehetősen aggályos forgalomszabályozási, forgalombiztonsági problémák merültek fel/maradtak a tervben. A korábbi terv nem tartalmazta megnyugtató módon az Ady Endre út végének rendezését, ha a villamos aluljáró megépül. Fenti indokok és előzmények alapján az előterjesztés új mellékleteként bemutatott módosított tervdokumentáció elkészítése és az ismételt véleményezési szakasz lefolytatása vált indokolttá.

A Kispesti Jobbik szakmai véleménye szerint, az eredeti tervdokumentáció anyagát megfelelő alapossággal, körültekintéssel és szakmaisággal kellett volna előkészíteni. A tervezet - a jelenlegi ismertetés szerint - felületes kidolgozásra utal, ami alapján aggályosnak tartjuk, a két projekt szakszerű megvalósulását. Figyelemfelhívásként a Várkert Bazár projekt létrejöttének folyamatát emelnénk ki példaként, ami a felületes előkészítésnek köszönhetően egy többlet anyagiakat felemésztő és sok-sok hónapos csúszást eredményező beruházássá vált.

Dr. Nagy István
bizottsági szakértő