Jobbikos önkormányzati beszámoló

 

Kispest önkormányzatának Szociális és lakásügyi bizottsági ülésről készült beszámoló

 

A januártól aktuális jogszabályi változások értelmében szükség volt a Kispesti Családsegítő és Gyermekjóléti Központ átszervezésére. Az intézmény a jogszabályban meghatározottakat teljesítette, így az ellátás folyamatos, szakszerű. A Magyar Államkincstár hiánypótlásra szólította fel az intézményt, amely meg is történt, az elfogadásra került.

A második napirendi pontban egy nagyon fontos, sokszor életmentő szolgáltatásról, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról tárgyaltunk. A Kispesti Segítő Kéz Gondozó Szolgálat biztosítja a kerületben ezt a szolgáltatást a rászorulók számára, amelynek nagyon fontos a működése. Ez abból is kitűnik, hogy a kerületben nagyon magas számban veszik igénybe. Finanszírozási szempontból, ahogy a szociális területen más ellátási forma nem a legkifizetődőbb, de azt a szempontot pénzben nem is lehet mérni, hogy ennek az eszköznek a segítségével akár életet is lehet menteni.

A következő napirendi pontban bizottságunk Lázár Tamás jobbikos képviselő javaslatát hagyta jóvá. A szociálisan rászoruló nyugdíjasok számára 65 éves kortól a kötelező eboltás összegében támogatást ad az Önkormányzat. Az ehhez szükséges forrás biztosítva van, erre első körben 1.000.000,- forint. Többek számára ez érdektelen lehet, ugyanakkor szociális szempontból fontos tényező, hiszen ezeknek az idős embereknek sajnos sok esetben egy kis házi kedvenc a családja

Bizottság tárgyalta a kerületben adható támogatásokról szóló rendeletet. Ez a napirendi pont még előkészítési szakban van.

Javaslatot tettünk, amely elfogadásra is került, hogy a szociális gondoskodás területén végzett kiemelkedő munkáért elismerő oklevél díjjal tüntessünk ki egy arra érdemes kollégát.

 

Vass András
bizottsági szakértő