Gajda Péter Kispest terhére 1 milliárd forint hitel felvételét javasolja!

Február utolsó napján a képviselő-testület elfogadta a 2017-es költségvetést. Az előző évhez képest több mint 100 millió forinttal kevesebb normatíva támogatást kap az önkormányzat. Gajda Péter polgármester 1 milliárd forint fejlesztési hitel felvételét javasolja, amit még a kormányzatnak jóvá kell hagynia.

Már csak ezen két okból sem szavaztam meg a költségvetést, továbbá ellenzéki képviselőként nem tudok felelősséget vállalni azért amit nem én készítettem elő, és nem én hajtok végre.

A költségvetés vitájában polgármester úrtól garanciát kértem, hogy a hivatal dolgozói az előző évhez képest valóban megkapják a 10 %-os bér emelkedést, mert tartok attól, hogy az év közi két nagyobb összegű béren kívüli juttatás kárára történt meg a bérfejlesztés. Garanciát nem kaptam, csak ígéretet. 


Megalakult a Kispesti Kábítószerügyi Egyeztető Fórum, melynek az önkormányzat részéről delegált tagja lettem. A KEF három alapítója a Kispesti Önkormányzat, Kispesti Munkásotthon Művelődési Ház, és a BRFK XIX. kerületi Rendőrkapitánysága.

A KEF főbb feladatai:

> kialakítják az egységes, kerületi kábítószer-fogyasztás elleni prevenciós, felvilágosító és tájékoztató rendszert,
> segítik és koordinálják az érintett állami, önkormányzati, egyházi és 
egészségügyi, civil önsegítő és karitatív (társadalmi) szervezetek ezzel kapcsolatos tevékenységét,
> közreműködnek a kispesti gyermekek és fiatalok korrekt felvilágosításában az oktatási intézményekben és a helyi közösségben a kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott használatának veszélyeiről, 
> segítik ezen fiatalok drogmentes, egészséges, sportos és tevékeny életmódra való nevelését,
> közreműködnek a helyi erőforrások mozgósításában, a fővárosi, országos, EU-s, és más nemzetközi kábítószer-ellenes pályázatokon való kispesti részvétel koordinálásában,
> véleményezésében, elősegítik a drogmegelőzési célú kispesti pályázatok kiírásának szakmai előkészítését,
> részt vesznek a szakmai továbbképzéseken, illetve kerületi pedagógusok számára képzéseket szerveznek, és ehhez szükséges forrásokat pályázati úton vagy szükség szerint saját forrásból biztosítják.

Módosította a képviselő-testület a települési támogatás megállapításáról, kifizetéséről, folyósításáról, valamint felhasználásának ellenőrzéséről szóló önkormányzati rendeletét, amely március 1-jétől lép hatályba. Új ellátásként kerül bevezetésre az év végi egyszeri támogatás a rendszeres települési támogatásban, rendszeres gyermekjóléti kedvezményben részesülők, valamint a szociális és gyermekjóléti intézmények által ellátottak segítésére, mely támogatás a költségvetés függvényében adható. Az egyszeri támogatást december 15. napjáig kell folyósítani. 

A hamarosan elkészülő két új szabadtéri medence működtetésével kapcsolatos feladatok miatt módosította a képviselő-testület a Kispesti Uszoda szervezeti és működési szabályzatát. Ennek értelmében az uszoda szakmai csoportját a továbbiakban 1 főállású marketing-előadó és 6 részmunkaidős strandfelügyelő is segíti.

A képviselők ismét elfogadták azt a megállapodást, amelyet az önkormányzat köt a Budapesti Rendőr-főkapitánysággal a kerületi térfigyelő-rendszer üzemeltetésére 2017.április 1 . – 2018. március 31 . közötti időszakban. A megállapodás magában foglalja az önkormányzat tulajdonát képező és a Budapest XIX. kerület, Eötvös utca 3-7. szám alatt üzemeltetett térfigyelő-rendszer, valamint a Budapest XIX. kerület területén elhelyezett rendszámfelismerő kamerák rendőrségi működtetésének finanszírozását is.

Lázár Tamás
önkormányzati képviselő
Jobbik