Elindult az új év a Szociális és Lakásügyi Bizottságban is

Elindult az új év a Szociális és Lakásügyi Bizottságban is.

Az évet egy összetett, a szociális terület egy nagyon érzékeny, komoly kérdésével az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról, és elidegenítéséről, valamint ezek béréről szóló témával kezdte a bizottság.

Önkormányzati lakásokhoz pályázati úton, valamint a pályázati rendszeren kívül lehet hozzájutni. Pályázati rendszeren kívül azoknak lehet, akiknek bérlőkijelölési joga van, ideiglenesen súlyos lakásproblémával küzd, valamint a Családok Átmeneti Otthonából kerül ki.

Az, hogy ki lehet ezeknek az ingatlanoknak a bérlője a pályázati „csomagban” megtalálható, mint ahogy minden más fontos információ is, amely a lakások bérbeadásának feltételeiről rendelkezik.

A lakások bérelhetőek szociális alapon, költség alapon, valamint piaci alapon. Ez a lakbér díjának tekintetében fontos tényező.

A pályázatot az Önkormányzat nyilvánosan hirdeti meg. A Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján legalább 15 napra ki kell függeszteni, meg kell jeleníteni az önkormányzat honlapján, illetve egy helyi lapban.

A Bizottságot tájékoztatta a Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálatának vezetője a méltányosságból igénybe vett szolgáltatásokról. A tavalyi évben 13 fő kért, és kapott méltányosságot a kérelme alapján.

A szociális étkeztetésben 10 főnek adott a Szolgálat méltányosságot. A házi segítségnyújtásba 2 főnek, a gondozóházi ellátásban pedig egy főnek tudtak segíteni.

Vass András
bizottsági szakértő