Bursa Hungarica, iskolai-óvodai étkeztetés, oktatás

Év végén  a Közművelődési, Oktatási, Sport, Ifjúságpolitikai és Egészségügyi Bizottság 3 ülésen 25 napirendi pontott tárgyalt, amelyek jó része a 2016-os év lezárásához szükséges adminisztratív döntéshozatal volt. Ami kiemelésre méltó a sok pontból, az az iskolai épületek fenntartói jogának átadása, a Bursa Hungarica pályázatok ismételt támogatása, valamint az iskolai-óvodai étkeztetésről halott beszámoló.

2017. január 1-től a Köznev. tv. 74. § (4) bekezdése alapján a tankerületi központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló, települési önkormányzati tulajdonú ingatlan és ingó vagyonra vonatkozóan a tankerületi központot ingyenes vagyonkezelői jog illeti meg. Ez azt jelenti, hogy január elsejétől az önkormányzatnak semmilyen beleszólása nem lesz az iskolák működtetésébe. A KLIK ill. a jogutódként  2016. december 1. napjával létrejött Külső-Pesti Tankerületi Központ minden feladatott átvesz az Iskolák üzemeltetésével kapcsolatban, így január 1-től a kerület lakosainak a beleszólási joga szinte megszűnik. Csak reménykedni lehet, hogy ez az átvett dolgozók és feladatok megtartását jelentik, és nem pedig egy nagyobb méretű leépítést-optimalizálást, valamint a szolgáltatások radikális csökkentését. Minden esetre, csak reménykedhetünk abban, hogy a kormányzat centralizálási akarata, nem az oktatás minőségének szándékos rombolását rejti, bár az hogy a nemzetközi felmérések szerint a tanulók egyre rosszabbul teljesítenek, és a 2015-ös Pisa-felmérés szerint soha nem voltak ennyire tudatlanok a magyar diákok, nem ezt bizonyítja.

Az önkormányzat amit lehet megtesz, hogy az iskoláztatásban megjelent, a szegényeket sújtó hátrányokat ellensúlyozza, így a Jobbik támogatásával a jövő évi Bursa Hungarica ösztöndíj programban 102 fiatal tanulását támogatja.

Kritikus pontja volt még a hónapnak az étkezési bizottság beszámolójának megismerése. Az önkormányzat és a szülök közösen próbálják a Pensió Kft-t rábírni, hogy a szerződés betartásával, a szükséges mennyiséget és minőséget biztosítsák gyermekeink számára, azonban ez a megismert panaszok alapján nem túl sikeres. A Pensio rendszeresen szállít kevesebb ételt az előírásnál, vagy gyengébb minőséget. A speciális orvosi igényekre nem figyelnek. Legrémisztőbb talán az volt, amikor egy tojásallergiás gyereknek szerintük a diétában a tojásleves elfér. Ami talán vigasztaló lehet, hogy az étkeztetést, és a hozzá tartozó konyhákat, mivel ez nem oktatási feladatott ellátó terület, megtarthatta az önkormányzat, így az étkeztetés minőségéért továbbra is harcolhatunk nem csak az óvodákban, hanem az iskolákban is.
 
Dobó József
Jobbik Kispesti Alapszervezet
bizottsági szakértő