Beszámoló a Kispesti Önkormányzat március 20-i KOSIE bizottsági üléséről

 
Márciusban a bizottság legfontosabb feladata a különböző önkormányzati támogatások feltételeinek megalkotása, és ezek alapján a pályázatok kiírásához a feltételek elfogadása volt.
 
Így kiírásra került az elfogadása után a
 
- Kispesti szervezetek egészségmegőrző és betegség-megelőző tevékenységének támogatására  ( https://uj.kispest.hu/palyazatok/lakossagi-civil-es-kisebbsegi-palyazatok/6215-egeszsegmegorzo-es-betegseg-megelozo-tevekenyseg-tamogatasa-2017 )
- Sporttámogatás keretösszegének felosztása 
- Kispesti sportszervezetek szabadidősport tevékenységének támogatására ( https://uj.kispest.hu/palyazatok/lakossagi-civil-es-kisebbsegi-palyazatok/6214-szabadidosport-tamogatasa-2017 )
 
 
Emellet elfogadtuk az óvodai körzethatárok módosítására tett javaslatot, amit az óvodák kapacitásának módosulása igényelt.
 
Több berszámoló is elhangzott a 2016-os működésről, így elfogadásra kerültek az egészségügyi alapellátási szolgálatok 2016. évi tevékenységéről a beszámolók . 
- A felnőtt és gyermekorvosi a|apellátásról,
- A felnőtt és gyermek ügyeleti szolgálat 2016. évi tevékenységéről .,
- A felnőtt és gyermekfogászat 2016. évi munkájáról ,
- A Védőnői Szolgálat és az lskola Orvosi Szolgálat 2016. évi tevékenységéről
 
A 2016. évi költségvetés "Képzési és információs rendszer'' terhére teljesített kifizetésekről, a Kispesti Atlétikai Club részére nyújtott önkormányzati támogatások felhasználásáról,  a Kispest Női Kézilabda Klub részére nyújtott 2016. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról, a Kispesti Diabetes és Egészség Klub támogatásának elszámolásáról, a Wekerlei Társaskor Egyesület támogatásának elszámolásáról, és a Kispesti Egyesített Bölcsödék 2016. évi beszámolójáról és a 2017. évi munkatervéről.
.
2017 évre vonatkozóan pedig megtárgyalásra kerültek az óvodapedagógusok továbbképzés-hozzájárulási kérelmei, a Kispesti Atlétikai Club 2017. évi támogatási szerződése, a
Kispesti Egyesített Bölcsődék intézményi gondozási díja.
 
Zárt ülésen döntés született az idei "Bölcsödés Gyermekekért végzet kimagasló munkáért" elismerő oklevél odaítélésről.
 
Dobó József
bizottsági szakértő