A kispesti Közművelődési, Oktatási, Sport, Ifjúságpolitikai és Egészségügyi Bizottság május 9-i ülésének fő témái a civiltámogatások és a sporttevékenységek voltak

Idén is kiosztásra kerültek a civil szervezetek támogatását szolgáló  támogatások, így a több éves szokásnak megfelelően a bizottság a beadott pályázatok alapján civil szervezetek működési támogatására biztosított 7 millió forintos keretből, az összes igénylő, összesen 63 szervezet részesült támogatásbanE mellet az Egészségmegőrző és betegség-megelőző tevékenység támogatására biztosított 3 milliós keretből 46 szervezet részesül, szabadidős sport tevékenységek támogatására biztosított 4.5 milliós keretből 44 sportszervezet kapott.
 
A sporttámogatások keretösszegéből e mellet 100.000 Ft támogatást adtunk Kurtz Tímea kötélugró világbajnokságon való részvételének biztosítására is.
A  nyári táborok támogatására beérkezett pályázatoknál, un. fejkvóta megállapítása után, ahol az önkormányzati és állami intézmények által szervezett táborok magasabb támogatásra számíthattak, szintén minden igénylő elnyerte az önkormányzat és bizottság támogatását. Összesen 49 tábort támogattunk. Valamint kiemelt támogatásban részesült a 
 
- KMO Kinder Tojás Fesztivál jutalom tábora
- Wekerlei Kultúrház és Könyvtár nyári napközis tábora és a 
- Neum (Bosznia-Hercegovina)
 
E hónapban a Kispesten lassan meghonosodó strandröplabda sport, és az országos strandröplabda verseny biztosításához szükséges jogi háttér létrehozást tárgyalta a bizottság. Így megkötésre javasolta a Kispest Sportegyesülettel kötendő megbízási keretszerződését a Önkormányzat költségvetésének ,,3.6.2 3 pontjának terhére. 
E mellet a Kispest Sportegyesületnek a TAO támogatás önrészéhez valamint a Kispest Open elnevezésü többfordulós országos strandröplabda versenyhez 1.000.000 ft támogatás nyújtásáról döntött, továbbá a kispesti sportuszodának a területén engedélyezte a későbbiekben fedetté alakítható további 3 strandröplabda pálya kialakítását.
 
A pályák engedélyezése során a Jobbik részéről is felmerült kérdésként, hogy a pályák a szabadtéri medencék építését nem zavarja-e, illetve a kiépítés után a fenntartási költségeket ki fogja biztosítani.
 
Erre részben megnyugtató válasz érkezett, így megtudtuk, hogy a medencék kiépítésnek a területét nem érinti a bővítés. Azonban a fenntartási költségeknél nem egyértelmű,  hogy milyen konstrukcióban lesz megvalósítva, és ez milyen pluszköltségként jelenik meg az önkormányzatnál.
 
A  Kispesti Egészségügyi Intézet 2015. évi működéséről és gazdálkodásáról szóló beszámolót és az Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatásának elszámolását is elfogadtuk.
 
Dobó József
bizottsági szakértő